Grudnia 11, 2013

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Nauki Shantideva w Singapurze

Rozdział 6: Wersety 66-86

Powstrzymanie gniewu poprzez hart ducha, który jest obojętny na krzywdę i kontemplowanie korzyści płynących z hartu ducha.

Zobacz post