Grudnia 10, 2013

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Nauki Shantideva w Singapurze

Rozdział 6: Wersety 52-65

Mieć hart ducha, gdy inni traktują nas z pogardą i gdy inni nie szanują Dharmy lub…

Zobacz post