Grudnia 9, 2013

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Nauki Shantideva w Singapurze

Rozdział 6: Wersety 39-51

Zatrzymanie przyczyn gniewu i tego, jak nasze cierpienie wynika z naszej negatywnej karmy.

Zobacz post