Październik 6, 2013

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Nie wierz we wszystko, co myślisz

Obserwuj, co robisz: Twoje działania mają res...

Świadomość naszego etycznego postępowania i „posprzątanie naszego działania” może prowadzić do…

Zobacz post