Września 9, 2013

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Gość opactwa obracający młynki modlitewne w sali Czenreziga.
O przyjmowaniu choroby na ścieżkę

Otwarcie nowych drzwi możliwości

Kontuzja kolana uniemożliwia uczniowi uprawianie sportu, ale przychodzi to zobaczyć…

Zobacz post