Sierpnia 21, 2013

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Odkrywanie życia monastycznego 2013

Cała droga do oświecenia

Jak negatywne działania i cnoty w różny sposób wpływają na praktykujących na początkowym, średnim i wyższym poziomie.

Zobacz post