Sierpnia 16, 2013

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Odkrywanie życia monastycznego 2013

Vinaya siedmiu ostatnich Buddów

Jak można rozszerzyć krótki werset vinayi, aby zachęcić do kontemplacji buddyjskich zasad.

Zobacz post