Lipiec 6, 2013

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Radzenie sobie z żalem

O śmierci i żałobie

Jak wspierać naszych bliskich w procesie umierania, radząc sobie z żalem i…

Zobacz post