Czerwiec 6, 2013

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

400 zwrotek Aryadewy

Rozdziały 2-3: Wersety 45-52

Jak to, co w samsarze jest postrzegane jako przyjemne, jest w rzeczywistości niewielkim dyskomfortem zastępującym…

Zobacz post