Mar 30, 2013

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Niezbędne rady duchowe

Uważność etycznego postępowania

Jak etyczne postępowanie wpływa nie tylko na naszą praktykę duchową, ale także na wiarę innych.

Zobacz post