Mar 4, 2013

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Praca z emocjami

Cel duchowego mentora

Jak możemy dostosować 12-stopniowy program zdrowienia do buddyjskich poglądów na temat samodzielności dla naszych…

Zobacz post