Medytacja na kościach

Medytacja na kościach

Te krótkie Kącik śniadaniowy Bodhisattwy przemówienia zostały wygłoszone podczas Czterech Zakładów Uważności Zimowych Rekolekcji w 2013 roku. Szersze nauki o zakładach uważności można znaleźć tutaj.

  • Pogłębianie naszego zrozumienia nietrwałości i naszego zrzeczenie się cyklicznej egzystencji
  • Może prowadzić do lepszego zrozumienia nauk buddyjskich (czterech szlachetnych prawd, ośmiu światowych dharm i karmy)
  • Czemu bodhiczitta jest zwiększony
  • Rozwijaj poczucie skruchy z powodu straconego czasu

Cztery ustanowienia uważności: Medytacja na kościach (pobieranie)

Czcigodny Thubten Chodron

Czcigodny Chodron kładzie nacisk na praktyczne zastosowanie nauk Buddy w naszym codziennym życiu i jest szczególnie uzdolniony w wyjaśnianiu ich w sposób łatwo zrozumiały i praktykowany przez ludzi Zachodu. Jest dobrze znana ze swoich ciepłych, pełnych humoru i klarownych nauk. Została wyświęcona na mniszkę buddyjską w 1977 roku przez Kyabje Ling Rinpocze w Dharamsali w Indiach, aw 1986 otrzymała święcenia bhikszuni (pełne) na Tajwanie. Przeczytaj jej pełną biografię.