Wychodzenie z odosobnienia

Wychodzenie z odosobnienia

Te krótkie Kącik śniadaniowy Bodhisattwy przemówienia zostały wygłoszone podczas Czterech Zakładów Uważności Zimowych Rekolekcji w 2013 roku. Szersze nauki o zakładach uważności można znaleźć tutaj.

  • Instrukcje, jak łagodnie przejść z powrotem do życia bez odosobnienia
  • Dlaczego musimy przejść i jak to zrobić
  • Cel robienia Lama kotlet puja na końcu
  • Jak stworzyć przyczyny do odwrotu?
  • Znaczenie kontynuowania codziennej praktyki po odosobnieniu

Czcigodny Thubten Chodron

Czcigodny Chodron kładzie nacisk na praktyczne zastosowanie nauk Buddy w naszym codziennym życiu i jest szczególnie uzdolniony w wyjaśnianiu ich w sposób łatwo zrozumiały i praktykowany przez ludzi Zachodu. Jest dobrze znana ze swoich ciepłych, pełnych humoru i klarownych nauk. Została wyświęcona na mniszkę buddyjską w 1977 roku przez Kyabje Ling Rinpocze w Dharamsali w Indiach, aw 1986 otrzymała święcenia bhikszuni (pełne) na Tajwanie. Przeczytaj jej pełną biografię.