Luty 2, 2013

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Cztery placówki odosobnienia uważności

Mahajany uważności

Mahajany sposób medytacji nad czterema założeniami uważności, biorąc pod uwagę każdą z nich w kategoriach…

Zobacz post