List od słuchacza

Przywódcy wiary zjednoczeni przeciwko przemocy z użyciem broni: część 3 z 4

Jako opatka opactwa Sravasti czcigodny Thubten Chodron otrzymuje korespondencję od Faiths United, aby zapobiec przemocy z użyciem broni, różnorodną koalicję wyznań i grup wyznaniowych zjednoczonych wezwaniem swoich wyznań do stawienia czoła epidemii przemocy w Ameryce.

  • Ken Mondal, przyjaciel opactwa, wyraża swoje widoki w liście wysłanym do gazety
  • Podejście do tych kwestii z perspektywy Dharmy
  • Broń jest obecnie kwestią zdrowia i bezpieczeństwa publicznego

Czcigodny Thubten Chodron

Czcigodny Chodron kładzie nacisk na praktyczne zastosowanie nauk Buddy w naszym codziennym życiu i jest szczególnie uzdolniony w wyjaśnianiu ich w sposób łatwo zrozumiały i praktykowany przez ludzi Zachodu. Jest dobrze znana ze swoich ciepłych, pełnych humoru i klarownych nauk. Została wyświęcona na mniszkę buddyjską w 1977 roku przez Kyabje Ling Rinpocze w Dharamsali w Indiach, aw 1986 otrzymała święcenia bhikszuni (pełne) na Tajwanie. Przeczytaj jej pełną biografię.