Listopada 1, 2012

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Zdjęcie grupowe klasztorów.
Zachodnie buddyjskie zgromadzenia klasztorne

Rozwijanie i podtrzymywanie determinacji bodhi

Mnisi z różnych tradycji dyskutowali o kultywowaniu radosnego wysiłku i bodhicitty w trudnym współczesnym świecie.

Zobacz post
Etapy ścieżki

Schronienie

Co to znaczy przyjąć schronienie, jak tworzyć przyczyny i dlaczego Trójka…

Zobacz post