Październik 16, 2012

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Budowanie zaufania

Jak możemy stać się godnymi zaufania?

Spojrzenie na sposoby pielęgnowania cech, które czynią nas bardziej godnymi zaufania.

Zobacz post