Październik 4, 2012

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Budowanie zaufania

Kryteria zaufania

Badanie kryteriów, którymi posługujemy się, by ufać innym. Powinniśmy opierać zaufanie na tym, jak ludzie…

Zobacz post
Umysł i świadomość

Posiadacze obiektów i siedem typów rozpoznających

Klasyfikacja posiadaczy obiektów i typy rozumienia umysłowego obiektów. Jak to jest ważne…

Zobacz post