bezinteresowność

Nauki włączone Buddyzm dla początkujących

Przemówienia wygłaszane w miesięczniku opactwa Sravasti Dzielenie się Dharmą od marca do grudnia 2012 r.

  • Bezinteresowność i nasze postrzeganie tego, jak istnieją rzeczy i osoby
  • Jak przypisujemy rzeczom znaczenie i wartość
  • Korzyść z kwestionowania tego, czy właściwie postrzegamy rzeczy
  • Jak tworzenie osobistych tożsamości powoduje problemy dla nas samych

Buddyzm dla początkujących 05: Bezinteresowność (pobieranie)

Czcigodny Thubten Chodron

Czcigodny Chodron kładzie nacisk na praktyczne zastosowanie nauk Buddy w naszym codziennym życiu i jest szczególnie uzdolniony w wyjaśnianiu ich w sposób łatwo zrozumiały i praktykowany przez ludzi Zachodu. Jest dobrze znana ze swoich ciepłych, pełnych humoru i klarownych nauk. Została wyświęcona na mniszkę buddyjską w 1977 roku przez Kyabje Ling Rinpocze w Dharamsali w Indiach, aw 1986 otrzymała święcenia bhikszuni (pełne) na Tajwanie. Przeczytaj jej pełną biografię.