Czerwiec 13, 2012

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Młodzi dorośli odkrywają buddyzm 2012

Karma, oczyszczenie i przykazania

Cztery przeciwne moce do oczyszczania naszych negatywnych działań. Jak przyjmowanie wskazań może nas powstrzymać…

Zobacz post