16 maja 2012 r.

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Nauki Shantideva w Singapurze

Rozdział 6: Wersety 17-26

Męstwo znoszenia cierpienia i męstwo zdecydowanego myślenia o pustce i zależności…

Zobacz post
Ściana z napisem Etyczny konsumpcjonizm to wciąż konsumpcjonizm.
Etyka we współczesnym świecie

Zasady etyczne nie mogą być zagrożone

Wywiad na temat materializmu i konsumpcji we współczesnym świecie, który lekceważy długoterminowe szczęście.

Zobacz post