15 maja 2012 r.

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Nauki Shantideva w Singapurze

Rozdział 6: Wersety 12-16

Przegląd pierwszych pięciu rozdziałów „Przewodnika po drodze Bodhisattwy…

Zobacz post