Jan 30, 2012

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Wadżrasattwa zimowe rekolekcje 2011-12

Oczyszczanie niecnoty: Zabijanie i kradzież

Prezentacja czterech gałęzi pełnych działań karmicznych, zaczynając od dwóch niecnót…

Zobacz post