Jan 26, 2012

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Ograniczenia etyczne bodhisattwy

Ograniczenia etyczne Bodhisattwy: Śluby 12-14

Przypomnienie o cenności możliwości odbycia rekolekcji, po której następuje kontynuacja…

Zobacz post