Jan 24, 2012

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Ograniczenia etyczne bodhisattwy

Ograniczenia etyczne Bodhisattwy: Śluby 9-11

Wyjaśnienie wskazań bodhisattwy, które dotyczą posiadania błędnych poglądów, niszczenia ludzkich siedlisk i nauczania…

Zobacz post