Październik 28, 2011

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Zdjęcie grupowe klasztorów.
Zachodnie buddyjskie zgromadzenia klasztorne

Budowanie wspólnoty w sposób monastyczny

Zakonnicy różnych tradycji dyskutowali o znaczeniu harmonijnego życia wspólnotowego i sposobach, w jakie…

Zobacz post
hadakshari Lokeshvara na złotym materiale.
Mówienie mądrze i życzliwie

Wady krytykowania bodhisattwów

Kultywowanie współczucia poprzez rozróżnianie między osobą a jej działaniami.

Zobacz post