Październik 20, 2011

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Tereny i ścieżki

Zalety bodhicitty

Ponowne badanie zalet bodhicitty i rozwijanie bodhicitty poprzez siedmiopunktową metodę przyczyny i skutku.

Zobacz post