Sierpnia 12, 2011

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Odkrywanie życia monastycznego 2011

Życie gospodarza

Badając życie domowników i ich święte życie, biorąc pod uwagę reakcje rodziny i przyjaciół…

Zobacz post