Ignorancja ego

Ignorancja ego

Twarz mężczyzny i napis „EGO” namalowany na ścianie.
Photo by daniel wilk

Czy to nie jest łatwe?
śmiać się
u innych
kiedy ignorantem
Prawdy Świata?
Aby rozprzestrzenić truciznę
nienawiści i bólu
kiedy czyjaś wizja
jest zachmurzony przez
mgła
ignorancji i niechęci
przywiązanie i złudzenie?
Bo kiedy rozpoznamy
Prawda
i rozumiem
cierpienie
że całe życie pociąga za sobą,
tylko łzy
współczucia
może spaść
z oczu
które są w pełni otwarte.

Autor gościnny: DJL

Więcej na ten temat