Czerwiec 25, 2011

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Artykuł z napisami: Na koniec liczy się tylko życzliwość, naklej na szybę krople deszczu.
Młodzi dorośli odkrywają buddyzm 2011

Życzliwość innych

Widząc życzliwość i odpłacając się szczerym pragnieniem korzyści. Dawaj i pozwól dawaniu…

Zobacz post