18 maja 2011 r.

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Kominek
O pokonywaniu gniewu

Iskra

Uczeń dowiaduje się, że jego prawdziwym więzieniem jest jego własny umysł.

Zobacz post