12 maja 2011 r.

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Tereny i ścieżki

Wprowadzenie do terenów i ścieżek

Wprowadzenie do terenów i ścieżek według madhjamaki prasangiki, zaczynając od…

Zobacz post