Analizowanie ciała

Część serii nauk na temat wyjaśnień Śantidewy na temat czterech założeń uważności, zawartych w rozdziale 9 książki Angażowanie się w czyny bodhisattwy. Nauki te następowały bezpośrednio po obszernych naukach na temat Prezentacja ustanowienia uważności, tekst Gyalwy Chokyi Gyaltsen.

  • Wersety 83-87 z Shantideva Angażowanie się w Bodhisattwa„Czyny”
  • Przegląd oznakowania ciało na podstawie kolekcji części
  • Jak nazywać części ciało "ciało”to zła świadomość
  • Wszystko, co jest całością (składającą się z części), nie ma prawdziwego istnienia
  • Połączenia ciało jest jak sen (sam wygląd), ale rozwijamy się przywiązanie lub niechęć przez pozory i nasze własne spostrzeżenia

Ustanowienie uważności 29 (pobieranie)

Czcigodny Thubten Chodron

Czcigodny Chodron kładzie nacisk na praktyczne zastosowanie nauk Buddy w naszym codziennym życiu i jest szczególnie uzdolniony w wyjaśnianiu ich w sposób łatwo zrozumiały i praktykowany przez ludzi Zachodu. Jest dobrze znana ze swoich ciepłych, pełnych humoru i klarownych nauk. Została wyświęcona na mniszkę buddyjską w 1977 roku przez Kyabje Ling Rinpocze w Dharamsali w Indiach, aw 1986 otrzymała święcenia bhikszuni (pełne) na Tajwanie. Przeczytaj jej pełną biografię.