Mierzenie postępu

Mierzenie postępu

Część serii nauk na temat Prezentacja ustanowienia uważności Gyalwa Chokyi Gyaltsen.

  • Rada Gesze Sonam Rinchen
    • Jego komentarze na temat tego, jak mierzyć postępy w praktykowaniu czterech placówek uważności
  • Jak zwykle patrzymy na to, jak rzeczy powstają, trwają, starzeją się i rozpadają?
    • Jak przeanalizować tę sekwencję, aby uzyskać dokładniejszy obraz?

Cztery założenia uważności 24: Gesze Sonam Rinchen komentuje (pobieranie)

Po zakończeniu tej serii Czcigodny Thubten Chodron kontynuował w następnym tygodniu nauki o czterech zakładach uważności, rozpoczynając komentarz do subtelnych czterech założeń uważności zaczerpnięte z rozdziału 9 Shantidevy „Zaangażowanie się w Bodhisattwa Czyny."

Czcigodny Thubten Chodron

Czcigodny Chodron kładzie nacisk na praktyczne zastosowanie nauk Buddy w naszym codziennym życiu i jest szczególnie uzdolniony w wyjaśnianiu ich w sposób łatwo zrozumiały i praktykowany przez ludzi Zachodu. Jest dobrze znana ze swoich ciepłych, pełnych humoru i klarownych nauk. Została wyświęcona na mniszkę buddyjską w 1977 roku przez Kyabje Ling Rinpocze w Dharamsali w Indiach, aw 1986 otrzymała święcenia bhikszuni (pełne) na Tajwanie. Przeczytaj jej pełną biografię.

Więcej na ten temat