Mar 10, 2011

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Osiem niebezpieczeństw

Kultywowanie szacunku dla karmy

Brak prawidłowego zrozumienia przyczyny i skutku prowadzi do niewiedzy, że nasze działania…

Zobacz post