Mar 4, 2011

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Osiem niebezpieczeństw

Ogień gniewu

Gniew powstaje z niewłaściwej uwagi na obiekcie — interpretowania rzeczy nieprecyzyjnie i tworzenia historii, które nie…

Zobacz post