Mar 3, 2011

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Osiem niebezpieczeństw

Zmniejszenie arogancji, kultywowanie pokory

Arogancja, która przejawia się na wiele sposobów, może stać się przeszkodą w nauce.

Zobacz post
Prezentacja ustanowienia uważności

Odważne podejmowanie decyzji

Rada Gesze Sonama Rinchena dotycząca tego, jak praktykować cztery założenia uważności.

Zobacz post