Grudnia 12, 2010

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Biały posąg Buddy na trawniku w opactwie.
Poezja Dharmy

Na tle czasu

Student podsumowuje swoje spostrzeżenia Dharmy w wierszu o bezpoczątkowej miłości Buddy.

Zobacz post
O pokonywaniu gniewu

Dlaczego mam walczyć?

Uwięziony dzieli się swoim doświadczeniem uczenia się cierpliwości od współwięźnia.

Zobacz post