Październik 21, 2010

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Nauki Shantideva w Singapurze

Rozdział 5: Wersety 34-54

Porady dotyczące rozwijania uważności i świadomości introspekcyjnej poprzez „pozostawianie nieruchomo jak kawałek drewna”.

Zobacz post