Październik 11, 2010

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Ręce mężczyzny przed twarzą z zamkniętymi oczami.
O miłości, współczuciu i bodhiczitcie

Ostatnie pożegnanie

Uwięziona osoba dziękująca za dharmę i przyjaźń Sanghi przed…

Zobacz post