Września 5, 2010

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Kultywowanie Koncentracji Rekolekcji 2010

Sześć warunków do odosobnienia

Wyjaśnienie niezbędnych czynników zewnętrznych i wewnętrznych, z którymi należy się zapoznać w ramach przygotowań do…

Zobacz post