Sierpnia 21, 2010

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Uczestnicy EML i sangha Abbey w dyskusji.
Odkrywanie życia monastycznego 2010

Elementy życia monastycznego

Aby odnieść korzyść z monastycyzmu jako praktyki transformacji myśli, potrzebujemy…

Zobacz post