Sierpnia 17, 2010

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Zdjęcie wielu tybetańskich mnichów, mniszek i ich rodzin.
Odkrywanie życia monastycznego 2010

Wspólnota i sześć harmonii

Miejsce, w którym widzimy, jak inni rozwijają się, zmieniają i pracują z ich rzeczami, a także…

Zobacz post