Sierpnia 10, 2010

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Radosne zdjęcie grupowe z cyklu Exploring Monastic Life 2010.
Odkrywanie życia monastycznego 2010

Życie w środowisku klasztornym

Otwarcie programu 2010 Exploring Monastic Life wykładem na temat praktycznych aspektów…

Zobacz post