Lipiec 22, 2010

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Siedmiopunktowy trening umysłu

Powtórka: Kultywowanie konwencjonalnej bodhicitty

Przegląd przekształcania niesprzyjających okoliczności w ścieżkę, pięć sił i miarę…

Zobacz post