Lipiec 4, 2010

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Posąg 1000 uzbrojonego Czenreziga wykonany z drewna.
108 wersetów o współczuciu

108 wersetów: wersety 71-76

Znaczenie codziennej praktyki w pomaganiu nam w przekształcaniu naszych umysłów.

Zobacz post