Lipiec 2, 2010

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Posąg 1000 uzbrojonego Czenreziga wykonany z drewna.
108 wersetów o współczuciu

108 wersetów: wersety 57-62

Jak można osiągnąć oświecenie poprzez zmianę własnych myśli i umysłu.

Zobacz post
Witraż tysiączbrojnego Czenreziga.
Czenrezig Tygodniowe Rekolekcje 2010

Trzy rodzaje dukkha i przyczyny

Nauki o tym, jak niewiedza jest źródłem naszych cierpień i cyklicznej egzystencji.

Zobacz post