Koledzy i klienci

Koledzy i klienci

Część serii rozmów opartych na Oswajanie umysłu w miesięczniku opactwa Sravasti Dzielenie się Dharmą od marca 2009 do grudnia 2011.

  • Praktykowanie Dharmy w naszych relacjach z tymi, z którymi pracujemy
  • Patrząc na nasze zwyczajowe nawyki w kontaktach z ludźmi w sytuacjach zawodowych
  • Wprowadzanie naszej praktyki do miejsca pracy, aby zmienić nawykowe sposoby nawiązywania relacji z innymi

Tresowanie the Mind 14: Koledzy i klienci (pobieranie)

Czcigodny Thubten Chodron

Czcigodny Chodron kładzie nacisk na praktyczne zastosowanie nauk Buddy w naszym codziennym życiu i jest szczególnie uzdolniony w wyjaśnianiu ich w sposób łatwo zrozumiały i praktykowany przez ludzi Zachodu. Jest dobrze znana ze swoich ciepłych, pełnych humoru i klarownych nauk. Została wyświęcona na mniszkę buddyjską w 1977 roku przez Kyabje Ling Rinpocze w Dharamsali w Indiach, aw 1986 otrzymała święcenia bhikszuni (pełne) na Tajwanie. Przeczytaj jej pełną biografię.