Prowadzenie sensownego życia

Prowadzenie sensownego życia

Część serii prelekcji wygłoszonych podczas dorocznego Tydzień Młodych Dorosłych Program na Opactwo Sravasti w 2010 roku.

  • Motywowanie siebie do przynoszenia korzyści innym
  • Cel bycia świadomym przyczyny i skutku, posiadania cennego ludzkiego życia i śmierci oraz przyszłych żywotów
  • Jak ta wiedza przygotuje nas do podejmowania właściwych życiowych wyborów
  • Jakie działania podjąć i porzucić, które pomogą stworzyć korzyści płynące z krótko- i długoterminowego szczęścia dla siebie i innych?

Czcigodny Thubten Chodron

Czcigodny Chodron kładzie nacisk na praktyczne zastosowanie nauk Buddy w naszym codziennym życiu i jest szczególnie uzdolniony w wyjaśnianiu ich w sposób łatwo zrozumiały i praktykowany przez ludzi Zachodu. Jest dobrze znana ze swoich ciepłych, pełnych humoru i klarownych nauk. Została wyświęcona na mniszkę buddyjską w 1977 roku przez Kyabje Ling Rinpocze w Dharamsali w Indiach, aw 1986 otrzymała święcenia bhikszuni (pełne) na Tajwanie. Przeczytaj jej pełną biografię.