Medytacja śmierci

Medytacja śmierci

Nauki udzielane podczas rekolekcji Śmierci i opieki nad umierającymi w Opactwo Sravasti w 2010 roku.

  • Klasyczna dziewięciopunktowa śmierć medytacja
  • Znaczenie praktykowania Dharmy i angażowania się w cnotliwe działania teraz

Śmierć i troska o umierających 02 (pobieranie)

Czcigodny Thubten Chodron

Czcigodny Chodron kładzie nacisk na praktyczne zastosowanie nauk Buddy w naszym codziennym życiu i jest szczególnie uzdolniony w wyjaśnianiu ich w sposób łatwo zrozumiały i praktykowany przez ludzi Zachodu. Jest dobrze znana ze swoich ciepłych, pełnych humoru i klarownych nauk. Została wyświęcona na mniszkę buddyjską w 1977 roku przez Kyabje Ling Rinpocze w Dharamsali w Indiach, aw 1986 otrzymała święcenia bhikszuni (pełne) na Tajwanie. Przeczytaj jej pełną biografię.